Părintele Arsenie Boca, despre vrajba în casă și cum poți alunga bolile trupești

Arsenie Boca a acordat o mare importanță luptei împotriva vrăjbii și discordiei în viața de familie. El a învățat că acestea sunt manifestări ale egoismului și ale slăbiciunii sufletești, care pot distruge armonia și pacea într-o casă.

Potrivit învățăturilor lui Arsenie Boca, vrajba și certurile nu aduc nimic bun într-o familie. El a subliniat că acestea pot provoca suferință, ruinează relațiile și împiedică dezvoltarea spirituală a fiecărui membru al familiei.

Preotul spunea că:

„Neapărat vine vrajba în casă dacă căsătoria s-a început cu stângul, adică cu desfrânarea. Mai vine, apoi, dacă soții trăiesc în căsătorie nelegitimă, sau fără cununie bisericească. Este un prim păcat, pe care toți îl plătesc cu vrajba. De aceea, toți trebuie să intre la cumințenie și să se legiuiască dacă sunt așa.”

Învățăturile teologului despre depășirea vrajbei în casă
Pentru a depăși vrajba în casă, Arsenie Boca a îndemnat la practicarea virtuților creștine, precum iubirea, răbdarea, blândețea, smerenia și iertarea. El a subliniat importanța smereniei și renunțării la egoism, înțelegând că acestea sunt fundamentale în construirea unei atmosfere de armonie și iubire în familie.

„Mai vine, apoi, dacă soții trăiesc în căsătorie nelegitimă, sau fără cununie bisericească. Este un prim păcat, pe care toți îl plătesc cu vrajba. De aceea, toți trebuie să intre la cumințenie și să se legiuiască dacă sunt așa,” se menționează în învățăturile preotului.

Potrivit învățăturilor lui Arsenie Boca, vrajba și certurile nu aduc nimic bun într-o familie. El a subliniat că acestea pot provoca suferință, ruinează relațiile și împiedică dezvoltarea spirituală a fiecărui membru al familiei.

Preotul despre cauzele îmbolnăvirii trupului

Arsenie Boca a abordat și cauzele îmbolnăvirii trupului în învățăturile sale, evidențiind interconexiunea dintre trup, minte și suflet. El a subliniat că sănătatea trupului este influențată de mai mulți factori, inclusiv de starea spirituală și emoțională a unei persoane.

Printre cauzele îmbolnăvirii trupului menționate de Arsenie Boca se numără:

„De otrăvuri din lipsa postului. Carnea este o otravă și se mistuie tot cu ajutorul unei otrăvi care este fierea. Din naștere, pentru că fie mama sau tata nu a fost treaz când s-a zămislit copilul. Femeilor fugiți de bărbați ca de foc când sunt amețiți de băutură. Din desfrânare, pentru că trec măsura cuvenită și încep să-i doară spatele, spinarea, șalele, slăbesc nervii, devin iuți și nerăbdători. Toate acestea, pentru ca nu și-au înfrânat poftele (puterile). Este tocmai ca bogatul care sărăcește. Asa și trupul care și-a mâncat toată vlaga.”

Astfel, Arsenie Boca a evidențiat că sănătatea trupului este influențată de mai mulți factori, inclusiv de starea spirituală, emoțională și comportamentală a unei persoane. El a promovat un stil de viață sănătos, echilibrat și responsabil ca parte integrantă a unei vieți armonioase.