505 comune din România beneficiază de lucrări de cadastru cu fonduri europene

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat joi că 505 comune din România beneficiază de lucrări de cadastru cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. Cu această finanțare, ANCPI desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, într-un număr de 2.408 unități administrativ-teritoriale (UAT) din totalul de 3.181.

Lucrările din celelalte UAT-uri sunt finanțate din veniturile proprii ale ANCPI. În plus, nouă localități se află pe lista zonelor unde a fost finalizat cadastrul gratuit în primele două luni ale anului 2023.

Subtitlu 1: Lucrările de înregistrare sistematică au fost finalizate în primele două luni ale anului 2023

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor, în primele două luni ale anului 2023, în nouă unități administrativ-teritoriale (UAT), gratuit pentru cetățeni. În total, ANCPI a finalizat înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în 177 de localități și în 21.104 sectoare cadastrale.

Conform ANCPI, înregistrarea sistematică a imobilelor la nivelul întregii localități a fost realizată în 167 de UAT-uri, precum și în 20.276 de sectoare cadastrale, cu o suprafață totală de peste 4.700.000 de hectare. Dintre acestea, 53 de comune, cu o suprafață totală de peste 420.000 de hectare, au fost cadastrate din fonduri europene, prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin POR 2014 – 2020.

Subtitlu 2: Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar 46.933.673 reprezintă cofinanțare din partea bugetului de stat.

În concluzie, ANCPI continuă să desfășoare lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, într-un număr de 2.408 unități administrativ-teritoriale (UAT) din totalul de 3.181. Lucrările din celelalte UAT-uri sunt finanțate din veniturile proprii ale ANCPI, iar în nouă localități cadastrul gratuit a fost finalizat în primele două luni ale anului 2023. PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor.